กรมบัญชีกลางพร้อมพัฒนาระบบให้โปร่งใส

กรมบัญชีกลางพร้อมพัฒนาระบบให้โปร่งใส
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง เผยพร้อมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมานอันฉีดลงระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาครัฐได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานในระดับสากลโดยการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์กับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันนี้ จะเป็นการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-GP ที่เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างครบวงจร มีข้อกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำประกาศจัดซื้อจัดจ้างของตนเองมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในบทบาทเจ้าหน้าที่พัสดุไปแล้วกว่า 150,000 ราย และมีผู้ค้ากว่า 180,000 ราย โดยมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ข้อมูลสินค้า ในระบบ e-Catalog ของกรมบัญชีกลางมีมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market มากขึ้นตามไปด้วย นำไปสู่การอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพียง 8 วัน