สอท.ร่วมคลังเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สอท.ร่วมคลังเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท.จับมือกรมบัญชีกลาง บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

ในวันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ เพื่อสร้างโอกาส ให้ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีความแข็งแกร่ง ให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยนายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงนามดังกล่าว เชื่อว่าจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการค้าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าสู่ระบบการซื้อขายในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารความต้องการของกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลผู้ผลิต มากที่สุด

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ที่ 10,600 ราย ครอบคลุมทั้ง 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 คลัสเตอร์ ในทุกประเภทอุตสาหกรรม และอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ