รฟท.เจาะอุโมงค์พระพุทธฉายสัญญาที่2เสร็จแล้ว

รฟท.เจาะอุโมงค์พระพุทธฉายสัญญาที่2เสร็จแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รฟท. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย งานอุโมงค์พระพุทธฉาย สัญญาที่ 2 เจาะทะลุเรียบร้อยแล้ว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า รฟท. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ระยะทางรวมประมาณ 106 กิโลเมตร โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้ดำเนินงานเจาะอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยี New Austrian Tunneling Method ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการใช้การวัดแบบคำนวณและเชิงประจักษ์ในเวลาจริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่สุดสำหรับการซับในของอุโมงค์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุโมงค์ ซึ่งเมื่อเจาะอุโมงค์แล้วจะเริ่มงานวางรางเป็นขั้นตอนต่อไป โดยความคืบหน้าการดำเนินงานสัญญาที่ 2 มีแผนงานสะสม 63.93% ผลงานที่ทำได้ 57.50% ช้ากว่าแผน 6.43% เนื่องจากปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวน 1 ทาง คู่ขนานไปกับทางเดิม เริ่มจากสถานีฉะเชิงเทรา สุดปลายทางที่สถานีแก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง 106 กิโลเมตร ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 10,232.86 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา