พาณิชย์ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

พาณิชย์ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 'ดอกดารารัตน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อ' 99,999 ดอก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ในวันนี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดารารัตน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์จากเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ โดยได้เริ่มการประดิษฐ์มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม จำนวน 99,999 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช