พาณิชย์เผยส่งออกเมย.ขยายตัว8.49%

พาณิชย์เผยส่งออกเมย.ขยายตัว8.49%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีขึ้น ดันส่งออกเมย.ขยายตัวได้ 8.49% ตลาดหลักเติบโตชัดเจน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในเดือน เมษายน 2560 ว่า การส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.49 คิดเป็นมูลค่า 16,846 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ การนำเข้าขยายตัว ร้อยละ 13.38 มูลค่า 16,807 ล้านเหรียฐสหรัฐฯ ส่งผลทำให้ดุลการค้าเกินดุลที่ 56.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยการส่งออก ในเดือนเมษายนที่ขยายตัวสูงถึง ร้อยละ 8.49 เป็นผลมาจาก สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมัน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวดี หลายตลาดเติบโตอย่างน่าพอใจ โดย ตลาดสหรัฐฯขยายตัว ร้อยละ 3.5 ญี่ปุ่นขยายตัว ร้อยละ 3.3 จีนขยายตัวร้อยละ 20.2 อาเซียนขยายตัวร้อยละ 13.2