ก.แรงงานจัดโครงการ 3ม. แก้ปัญหาแรงงานขาด

ก.แรงงานจัดโครงการ 3ม. แก้ปัญหาแรงงานขาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จัดทำโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจัดโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยโครงการ 3 ม. เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับสถานศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ให้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้น มีรายได้ระหว่างเรียนโดยการฝึกอาชีพหรือทำงานในสถานประกอบการและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ลูกจ้างของสถานประกอบการ ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี หลังจบการศึกษาเพื่อจะได้ปรับอัตราค่าจ้าง ตำแหน่งงานในระดับสูงขึ้น สร้างโอกาสก้าวหน้าตามความสามารถในสายงานของตน รองรับตลาดแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) เป็นต้น

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทเฟดเดอรัล อิเลคตริค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า SHARP บริษัทยัมเรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) แบรนด์ KFC บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560) ตั้งเป้าหมายที่ 4,000 คน ซึ่งมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,624 คน ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 517 คน ขณะที่ปีงบประมาณ 2559 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,000 คน เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากสถานศึกษาและสถานประกอบการจำนวน 4,431 คน ผ่านการสัมภาษณ์งาน จำนวน 2,450 คน