ขีดเส้นตาย ! 5 ทีวีดิจิตอล ขอเลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตฯงวดที่ 4 วันนี้

ขีดเส้นตาย ! 5 ทีวีดิจิตอล ขอเลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตฯงวดที่ 4 วันนี้

ขีดเส้นตาย ! 5 ทีวีดิจิตอล ขอเลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตฯงวดที่ 4 วันนี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ กสทช. ย้ำวันนี้ (22 พ.ค. 60) เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจะสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตาม ม.44

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (22 พ.ค. 2560) เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจะสามารถมายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ สำหรับวันที่ 23 พ.ค. 2560 นี้ จะเป็นวันครบกำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ซึ่งหากผู้ประกอบรายใดที่ไม่ได้มายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จะต้องนำเงินมาชำระตามอัตราเดิม

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ขณะนี้ เหลือเพียง 5 ราย ได้แก่ 1.บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด 3.บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด 4.บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และ 5.บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด