ทล.เผยสะพานข้ามแยกร่มเกล้าคืบ70%

ทล.เผยสะพานข้ามแยกร่มเกล้าคืบ70%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวง เผย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า คืบหน้าแล้วกว่า 70 % คาดเสร็จกรกฎาคม 2560

กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นติดขัดจากสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกตระกูลจิว โดยก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ ยาวประมาณ 350 เมตร ยกเลิกสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกตระกูลจิว ก่อสร้างปรับปรุงชั้นทางบริเวณทางเข้าจากถนนร่มเกล้ามุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิและชลบุรี และก่อสร้างจัดถนนองค์ประกอบบริเวณ ทางแยกต่างระดับ ซึ่งได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา งบประมาณ 207 ล้านบาท 

สำหรับทางแยกต่างระดับร่มเกล้าบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้านขาออก จากกรุงเทพฯไปชลบุรี เป็นเส้นทางจากทางหลักออกทางขนานมีจำนวน 2 ช่องจราจร โดยจัดการจราจรให้มีการวิ่งสวนทางกันตลอดเส้นทางจนถึงถนนร่มเกล้า ก่อให้เกิดจุดตัดกระแสการจราจร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.จากถนนร่มเกล้าที่จะไปทางขนานของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  2.จากทางขนานของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่จะไปถนนร่มเกล้า อีกทั้ง ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางหลักและทางขนานบริเวณดังกล่าวจำนวนมากจึงเกิดปัญหาจราจรติดขัดสะสมเป็นแนวยาวโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน จึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งจะช่วยทำให้การจราจรทั้ง 2 ทิศทาง สัญจรผ่านได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  รวมทั้ง ส่งเสริมภาคธุรกิจขนส่งระบบโลจิสติกส์อีกด้วย