ก.แรงงานจับมือกฟภ.ผลิตช่างไฟฟ้า

ก.แรงงานจับมือกฟภ.ผลิตช่างไฟฟ้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ร่วม กฟภ.ฝึกช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า คาด ปี 60-63 ผลิตช่างไฟฟ้าได้ 14,000 คน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร.กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ที่ได้มีการประกาศกำหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐดำเนิน “โครงการพัฒนาฝีมืออาชีพช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”เป็นโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้า สร้างช่างไฟฟ้าประจำตำบลในการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าภายในชุมชน พัฒนาช่างไฟฟ้าให้ทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและถูกต้องตามกฎหมาย หากช่างไฟฟ้าชุมชนผ่านการฝึกอบรมจะมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยในช่วงระหว่างปี 2560-2563 คาดว่าจะผลิตช่างไฟฟ้าได้ 14,000 คน

ทั้งนี้ ในปีแรก จะดำเนินการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าในชุมชนจำนวน 2,000 คน นอกจากคนที่สนใจฝึกอบรมทั่วไปแล้ว จะมีการดึงคนที่มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2454035