สนค.ชี้ศก.การค้าไทย60โตต่อเนื่องส่งออก3-4%

สนค.ชี้ศก.การค้าไทย60โตต่อเนื่องส่งออก3-4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผอ.สนค. ชี้ เศรษฐกิจ การค้าไทย ทั้งปี 60 ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งออกโตได้ 3-4% ยังต้องจับตาการเมืองยูโรโซน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการค้าไทยไตรมาส 1 พบว่า ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากปี 2559 ทั้งการค้าในประเทศและการค้าต่างประเทศ โดยการส่งออกขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 17 ไตรมาส การจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศขยายตัวดี การลงทุนโดยตรงของไทยขยายตัวต่อเนื่อง

โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมปี 2560 จะขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ในขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.0-4.0 ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อขยายตัวที่ร้อยละ 1.5-2.2

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามเสถียรภาพของยูโรโซน ความตึงเครียดและความขัดแย้งของการเมืองระหว่างประเทศ และการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนได้