พณ.รุกขยายตลาดสินค้าสุขภาพในสหรัฐเพิ่ม

พณ.รุกขยายตลาดสินค้าสุขภาพในสหรัฐเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งขยายตลาดสินค้าสุขภาพในสหรัฐเพิ่ม ดันโอกาส startup ไทยโตต่างประเทศ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง รายงาน จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพในตลาดสหรัฐฯมีความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะที่สินค้าอาหารจะเพิ่มองค์ประกอบด้านนวัตกรรมทางเลือกที่ผลิตจากธรรมชาติ ผ่านการวิจัย ทำให้อาหารในกลุ่มนวัตกรรมมีโอกาสทางการค้าสูง ซึ่งถือเป็นโอกาสของ startup ไทยที่มีแนวคิดในการขยายตลาดในกลุ่มสินค้าดังกล่าว โดยทางกรมฯ พร้อมให้การส่งเสริม เพื่อขยายตลาดให้มากขึ้น มีการออกแบบและการผลิตสินค้าตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยตลาดสหรัฐฯ ยังถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีโอกาสขยายตัวได้ อีกมาก ตามความต้องการที่มีมากขึ้น