บลจ.กรุงศรีชูตลาดหุ้นไทยน่าลงทุนชี้ศก.ฟื้น

บลจ.กรุงศรีชูตลาดหุ้นไทยน่าลงทุนชี้ศก.ฟื้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บลจ.กรุงศรี ชู ตลาดหุ้นไทยน่าลงทุน เมื่อเทียบกับภูมิภาค ชี้ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว เล็งจ่ายปันผลกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า บลจ. กรุงศรี ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในระยะกลางถึงยาว อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ บลจ.กรุงศรี เตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท โดยมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา   

ทั้งนี้ กองทุน KFSDIV มีการประกาศจ่ายเงิน ปันผลไปแล้ว 33 ครั้ง ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2550 จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 60 เป็นจำนวนเงินรวม 15.15 บาท/หน่วย  เป็นกองทุนหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมโดยมีมูลค่าเงินลงทุนกว่า 17,702 ล้านบาท  ได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว ซึ่ง กองทุน KFSDIV เหมาะสำหรับ  ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการรับเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากหุ้นที่ลงทุนมากกว่าการแสวงหาการเติบโตของมูลค่าหุ้น  โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีไม่น้อยกว่า 65% ของNAV ความเสี่ยงสูง  ระดับ 6