กกพ.ออกประกาศโซลาร์ฟาร์มกลุ่มราชการ

กกพ.ออกประกาศโซลาร์ฟาร์มกลุ่มราชการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกพ. ออกประกาศฉบับที่ 3 โครงการโซลาร์ฟาร์มกลุ่มราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่2 เลื่อนจ่ายไฟฟ้าเป็น 30 ธ.ค.61 จากเดิม 30 มิ.ย.61

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า เนื่องจาก การดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติมีข้อจำกัด เรื่องระยะเวลาการดำเนินงานและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กพช.ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2560 และมีมติเห็นชอบการเลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือSCOD ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2561”

ทั้งนี้ กกพ. จึงได้ออกประกาศในโครงการนี้ ฉบับที่ 3 ขึ้น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม กกพ. ได้นำประกาศฯฉบับที่ 3 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์www.erc.or.th ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถาม โทร. 02-207-3599 และ Call Center 1204