สรท.หนุนแบงก์ลดดบ.เงินกู้ช่วยSMEs

สรท.หนุนแบงก์ลดดบ.เงินกู้ช่วยSMEs
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งออก ยินดีแบงก์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลดต้นทุน SMEs หนุนเอกชนลงทุนเพิ่ม

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ทางภาคเอกชนดีใจที่ธนาคารยอมลดดอกเบี้ย เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกับธนาคารแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และส่วนตัวตั้งข้อสังเกตุระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในครั้งนี้ร้อยละ 0.25-0.50 จึงถึงว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมาก 

อย่างไรก็ตาม อานิสงค์ของการลดดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้