ก.แรงงานปั้นคนโลจิสติกส์จบมีงานเงินเดือน 2 หมื่น

ก.แรงงานปั้นคนโลจิสติกส์จบมีงานเงินเดือน 2 หมื่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ปั้นบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จบมีงานทำ รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/2560 ว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้าหรือการบริการของประเทศ ซึ่ง กพร. ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) รวม 171,185 คน ดำเนินการโดยภาคการศึกษา 22,560 คน และภาคการพัฒนา อีกจำนวน 148,623 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฎิบัติการขนส่งสินค้า ผู้ขับยานพาหนะขนส่ง/รถหัวลาก ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ปฎิบัติด้านการจัดซื้อ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ผู้ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสานเทศไอที รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนการขนส่งด้วย

ดังนั้น กพร.จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA) ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 9 มิถุนายน 2560 และฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560  ซึ่งคาดว่าหากจบดารอบรมจะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 20000 บาทต่อเดือน