พณ.คัด200แฟรนไชส์ร่วมThailand Franchise

พณ.คัด200แฟรนไชส์ร่วมThailand Franchise
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจฯ คัดสรร 200 แฟรนไชส์ น่าลงทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมงาน Thailand Franchise 4.0”

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าทางกรมฯได้จัดงาน Thailand Franchise 4.0 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 ณ BCC HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยได้คัดสรรผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 200 กิจการ ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ผู้สนใจและต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ การต่อยอดธุรกิจการค้า การทำแผนธุรกิจและเงินลงทุน  โดยจากสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นธุรกิจที่มีคสามสนใจ เพราะมีความสะดวกและง่ายต่อการเริ่มต้น อีกทั้งมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน และนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีความมั่นคง พร้อมแข่งขันในระดับสากล

นอกจากนี้ กรมฯได้ผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น ในปีนี้มีโครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ด้วยการนำแฟรนไชส์ชั้นนำจำนวน 8 ราย เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ Franchise International Malaysia 2017 ที่ประเทศมาเลเซียด้วย