JICAพบอาคมถกรถไฟชานเมืองสีแดง

JICAพบอาคมถกรถไฟชานเมืองสีแดง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

JICA พบ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคม หารือแนวทางความปลอดภัยการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง หลังเกิดเหตุเครนหล่น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น JICA ว่า ทางJICA ในฐานะผู้กู้โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ได้เดินทางเข้าพบเพื่อหารือการพัฒนาโครงการระบบรางของไทย พร้อมทั้งได้สอบถามในเรื่องความปลอดภัยการก่อสร้าง เนื่องจากอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ร่วงหล่นทำให้มีผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยหลังเกิดเหตุการณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน และ อิตาเลียนไทย เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมมากขึ้น และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในโครงการอื่นๆ นอกจากนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมทำหน้าที่ค่อยควบคุมดูแลผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะมีอำนาจสั่งหยุดดำเนินโครงการได้ชั่วคราว เมื่อพบปัญหาและความเสี่ยงระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทาง JICA ได้เห็นชอบแล้ว ขณะเดียวกัน JICA จะประชุมร่วมกับการรถไฟฯ กำหนดมาตรการความปลอดภัยการดำเนินงานอย่างเข้มงวด พร้อมกับจะขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการให้กับผู้รับจ้างตามความเหมาะสมและการพิจารณาของวิศวกรเพื่อความปลอดภัย