สมคิดดึงธุรกิจจีนจับคู่ไทยเชื่อมลงทุนEEC

สมคิดดึงธุรกิจจีนจับคู่ไทยเชื่อมลงทุนEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯ 'สมคิด' ดึงธุรกิจจีนจับคู่ไทยเชื่อมการลงทุน EEC พร้อมดันไทยแลนด์ 4.0 รองรับอนาคต

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "Thailand Cross Border Trade & Investment Conference" หรือ การประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน ว่า ที่ผ่านมาเห็นด้วยกับนโยบาย One Belt OneRoad ของจีน เนื่องจากนโยบายดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงนักธุรกิจทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยนโยบายดังกล่าวของจีน ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงหวังว่าจีนจะช่วยสนับสนุนความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ให้เติบโตได้ในระยะยาว และในปัจจุบันภาคธุรกิจของไทยยังมีความตื่นตัวกับกระแสไทยแลนด์ 4.0 น้อยมาก ดังนั้น จึงจะหารือกับทางการจีน ว่าจะทำอย่างไรให้ภาคธุรกิจไทยตื่นตัวมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตโลกธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น หากภาคธุรกิจของไทยไม่พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ และจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นทั่วโลกได้ด้วย