กรมการค้าภายในมอบรางวัลข้าวหอมมะลิ

กรมการค้าภายในมอบรางวัลข้าวหอมมะลิ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน มอบรางวัลข้าวหอมมะลิ ยกระดับคุณภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้จัดงานตัดสินและมอบรางวัลการประกวด ข้าวหอมมะลิของประเทศ การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายในครบรอบ 75 ปี เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิของไทยให้สามารถแข่งขันและสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ 

โดยในปีนี้ได้มอบรางวัล ให้แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิจำนวน 18 ราย กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 3 กลุ่ม โรงสีที่ชนะการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น 9 ราย และผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ อีกจำนวน 31 ราย ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจะเป็นการการันตีคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพต่อไป