ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯเม.ย.60ปรับลดลงแตะ86.4

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯเม.ย.60ปรับลดลงแตะ86.4
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย. 60 ปรับตัวลดลงแตะระดับ 86.4 หลังวันหยุดต่อเนื่องผู้ประกอบการกังวลวัตถุดิบค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนเมษายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 86.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดต่อเนื่องทำให้มีวันทำงานน้อยกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ประกอบการในพื้นที่ 

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่ระดับ 99.0 โดยผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง จะขยายตัวดีขึ้นจากการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมถึงการส่งออกของไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง