ไทยผนึกอียูกดดันยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้า

ไทยผนึกอียูกดดันยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทย ผนึก อียู นอร์เวย์ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น กดดันไนจีเรีย ยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้า ในเวที WTO

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะมนตรีว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ไทย ได้ร่วมกับประเทศสมาชิก อื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป (อียู) นอร์เวย์ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น หยิบยกประเด็นที่ไนจีเรียออกมาตรการจำกัดการนำเข้าและการใช้เงินตราต่างประเทศในการชำระค่าสินค้านำเข้าและบริการ จำนวน 41 รายการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 ขึ้นมาหารือ เพราะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามพันธกรณีที่ไนจีเรียได้ผูกพันไว้กับ WTO ส่งผลกระทบต่อการส่งออกนำเข้าทั้งจากประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังไนจีเรีย และการนำเข้าสินค้าของผู้นำเข้าไนจีเรียด้วย
              
ทั้งนี้ ผู้แทนไนจีเรียได้ชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราว และอยู่ระหว่างการทบทวนให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ WTO ซึ่งกรมฯ จะติดตามความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

โดยสินค้าและบริการ จำนวน 41 รายการ อาทิ ข้าว ปูนซีเมนต์  น้ำมันปาล์มจากเนื้อในเมล็ด / ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม / น้ำมันพืช  เนื้อสัตว์ / ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  เนื้อไก่ ปลาซาร์ดีนกระป๋อง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องครัว