หอการค้าไทย-จีนจัดทำดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจ

หอการค้าไทย-จีนจัดทำดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย-จีน จัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจไทยจากนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีนเปิดเผยว่า หอการค้าไทย-จีน ได้มีโครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีนขึ้น เพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง จากทัศนะของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีน ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถและทักษะในการสร้างและดำเนินธุรกิจขั้นสูง สะท้อนภาวะเศรษฐกิจ โดยกระบวนการในการจัดทำดัชนีนั้น หอการค้าไทย-จีน ได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล สะท้อนความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของสมาชิกและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน โดยผลการสำรวจจะมีการจัดทำเป็นดัชนีรายไตรมาส สะท้อนภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม,ทัศนะต่อภาวะอุตสาหกรรมและทัศนะต่อเศรษฐกิจจีนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด

ซึ่งในวันนี้ ทางหอการค้าไทย-จีน ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ ในการจัดทำดัชนีดังกล่าว อย่างเป็นทางการ และพร้อมจะเผยแพร่มุมมองทัศนคติสะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้เป็นครั้งแรก ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้