ธปท.เผยยังไม่มีธนาคารไทยโดนมัลแวร์เรียกค่าไถ่

ธปท.เผยยังไม่มีธนาคารไทยโดนมัลแวร์เรียกค่าไถ่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท.พร้อมรับมือสถานการณ์มัลแวร์เรียกค่าไถ่ เผยขณะนี้ยังไม่พบธนาคารไทยได้รับผลกระทบ

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware ชื่อ WannaCry ทำให้เครื่องและระบบที่ติด Ransomware ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้และมีการเรียกเงินค่าไถ่  ทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่า เรื่องดังกล่าวสถาบันการเงินไทย ได้รับทราบเรื่องตั้งแต่เริ่มมีกระแสข่าว โดยกลุ่มความร่วมมือไซเบอร์ หรือ ISG ภายใต้สมาคมธนาคารไทย ได้แจ้งเตือน และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการรองรับ  

ขณะเดียวกันจากการติดตามของ ธปท. ขณะนี้ยังไม่พบธนาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการรับมือภัยไซเบอร์ธนาคารมีกระบวนการรับมืออย่างเป็นระบบตั้งแต่ การป้องกัน ด้วยการปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน และโปรแกรมตรวจจับที่ทันสมัย  ซึ่ง หากพบก็จะดำเนินการปิดกั้นและแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทันที รวมทั้งแจ้งให้พนักงานและลูกค้าทราบเพื่อระมัดระวัง และให้คำแนะนำแก้ไข