บขส.ย้ำรถตู้ต้องปรับปรุงที่นั่งไม่เกิน 13 ที่นั่ง

บขส.ย้ำรถตู้ต้องปรับปรุงที่นั่งไม่เกิน 13 ที่นั่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บขส. ย้ำ รถตู้ต้องปรับปรุงที่นั่งผู้โดยสารไม่ให้เกิน 13 ที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้ระบุหากพบมีการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ของกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันนี้ บขส. จะไม่ออกใบเวลาให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ไม่ปรับปรุงจำนวน เบาะที่นั่งโดยสารไม่ให้เกิน 13 ที่นั่ง และหากพบมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ พักรถ และยกเลิกสัญญา ตามลำดับ

ทั้งนี้ บขส. มีรถตู้โดยสาร หมวด 2 ที่อยู่ในความดูแล จำนวน 6,435 คัน ซึ่งที่ผ่านมา บขส. ได้มีการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการมาโดยตลอดว่า การปรับปรุงแก้ไขที่นั่งในรถตู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทให้ไม่เกิน 13  ที่นั่ง มาตรการทางกฎหมายนี้ผู้ประกอบการรถตู้ และหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกัน เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชน มีความมั่นใจในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ปริมาณผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งเพิ่มขึ้นทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งปริมาณผู้ใช้บริการรถตู้เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่จำนวนอุบัติเหตุและการร้องเรียนรถตู้โดยสารลดลง