กรมฝนหลวงฯปรับแผนช่วยพื้นที่เกษตรราชบุรี

กรมฝนหลวงฯปรับแผนช่วยพื้นที่เกษตรราชบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมฝนหลวงฯ ปรับแผนปฏิบัติภารกิจช่วยพื้นที่การเกษตร จ.ราชบุรี เติมน้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศทางภาคกลางของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในบางที่ แต่ยังคงมีฝนตกไม่ทั่วถึงในบางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีที่ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้งบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรบางแห่ง จึงได้สั่งการให้นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเพิ่มฐานเติมสารฝนหลวงภาคกลาง ตั้งขึ้นที่สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ

ทั้งนี้ สำหรับภูมิภาคต่างๆ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำให้เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยอย่างต่อเนื่อง โดยผลการปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2560 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 70 วัน ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 1,395 เที่ยวบิน ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 1,207.03 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 433 นัด มีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 55 จังหวัด และทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม 249.47 ล้าน ลบ.ม.