พณ.ดีเดย์เปิดตัวระบบสารสนเทศเชิงลึก

พณ.ดีเดย์เปิดตัวระบบสารสนเทศเชิงลึก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ดีเดย์เปิดตัวระบบสารสนเทศเชิงลึก ครอบคลุมข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศแบบเรียลไทม์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. ได้เปิดตัวระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า หรือ ระบบ TIS (Trade Intelligence System)  ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ภายในหน่วยงาน และภายนอกกระทรวงพาณิชย์ที่ครอบคลุมทุกสาขาเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ โดยให้บริการข้อมูลด้านการค้า และการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก เป็นข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในการนำไปใช้วางแผนการค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เกษตรกร และผู้บริโภค รวมทั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้รับรู้ และมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เบื้องต้นการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์จะแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน

อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวระบบ TIS เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีศูนย์รวมในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการให้ข้อมูลซ้ำซ้อนและฐานข้อมูลไม่ตรงกัน