ชาวนาให้คะแนนรัฐบาลเรื่องข้าว8เต็ม10

ชาวนาให้คะแนนรัฐบาลเรื่องข้าว8เต็ม10
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย ให้คะแนนนโยบายบริหารข้าวรัฐ 8 เต็ม 10 ชมจริงใจ นโยบายดี

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า หากประเมินผลการทำงานของรัฐบาลในช่วงเวลา 3 ปี ที่เข้ามาบริหารประเทศด้านการเมือง ส่วนตัวให้ 7 เต็ม 10 คะแนน ด้านสังคม 8 เต็ม 10 คะแนน ซึ่งหลังจากที่เข้ามาทำงานรัฐบาลชุดนี้สามารถขจัดความขัดแย้งได้ แต่หากเป็นด้านเศรษฐกิจ ให้เพียง 4.5 เต็ม 10 คะแนน เนื่องจากค่าครองชีพ ราคาสินค้ายังสูง เอกชนยังไม่มั่นใจทำให้เกิดการลงทุนระดับต่ำ ส่วนมาตรการที่ภาครัฐประกาศมาออกหน้านี้ ส่วนใหญ่เป็นการเอื้อกลุ่มนายทุนใหญ่ ทั้งนี้หากเป็นแผนการดูแลจัดการเรื่องข้าว ให้คะแนน 8 เต็ม 10 โดยขอชมว่ารัฐบาลมีความจริงใจและนโยบายที่ออกมาบริหารมีประสิทธิภาพ แต่อุปสรรคที่ทำให้การทำงานยังล่าช้ามองว่ามาจากระบบข้าราชการ ที่ทำงานด้วยความล่าช้าและไม่ฟังเสียงเกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม อยากให้อุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัด ร่วมกันช่วยหาตลาดรองรับสินค้าของเกษตรกร เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นและลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ภายในประเทศสามารถผลิตได้เอง