ก.คมนาคมเผยเบิกจ่ายงบQ1/60แล้ว60%

ก.คมนาคมเผยเบิกจ่ายงบQ1/60แล้ว60%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เผย เบิกจ่ายงบลงทุนQ1/60 ได้ 50 % ขณะแผนปี 61 อยู่ระหว่างพิจารณา

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ของกระทรวงคมนาคมในไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้แล้วประมาณร้อยละ 50  ถือว่าเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ร้อยละ 52 ซึ่งกระทรวงคมนาคมนั้น ได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัด เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 2 เพื่อให้โครงการลงทุนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เชื่อว่าการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะนี้ ถือว่าหลายหน่วยงานยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ส่วนงบประมาณปี 2561 ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ตาม พรบ.รายจ่ายประจำปี 2561