ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด50สต. E85ขยับ30สต.พรุ่งนี้

ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด50สต. E85ขยับ30สต.พรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. เว้น E85 ขยับ 30 สต. มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (13 พฤษภาคม 2560) เวลา 05.00 น.

ทั้งนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการของ ปตท. และ บางจากในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 เฉพาะของ ปตท. ลิตรละ 33.96 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.85 บาท  แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.58 บาท  E20 ลิตรละ 24.34บาท  E85 ลิตรละ 19.84  บาท ดีเซล ลิตรละ 24.99 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด