กอช.เตือนเกษตรกรแบ่งเงินออมเมื่อมีรายได้

กอช.เตือนเกษตรกรแบ่งเงินออมเมื่อมีรายได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กอช. เผย ล่าสุด มีสมาชิก 532,000 ราย พร้อมเตือนเกษตรกรเร่งออมเมื่อมีรายได้ ย้ำการออมเพื่อเป็นหลักประกันยามชราเป็นเรื่องจำเป็น

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า ปัจจุบัน กอช.มีจำนวนสมาชิก 532,000 ราย กว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดประกอบอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งจากสถิติการนำส่งเงินสะสมของสมาชิกพบว่า มีเพียงร้อยละ 27 ของสมาชิกที่เป็นเกษตรกรที่มีการส่งเงินสะสมในปี 2559 จึงยังมีปริมาณการออมในอัตราที่ต่ำอยู่มากซึ่งอาจเป็นเพราะรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับฤดูกาลเก็บเกี่ยวและราคาพืชผลการผลิต

อย่างไรก็ตาม กอช. ยังคงเดินหน้าภารกิจในการสร้างทัศนคติและวินัยการออมของสมาชิกและประชาชนทุกอาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเน้นย้ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับตนเองโดยเกษตรกรเป็นอาชีพหนึ่งของคนไทยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีชีวิตที่ยากลำบากเมื่อถึงวัยสูงอายุ 

ทั้งนี้ จึงอยากเตือนพี่น้องเกษตรกรว่า ท่านที่เป็นสมาชิก กอช. อยู่แล้ว เมื่อมีรายได้ก็อย่าลืมกันเงินส่วนหนึ่งนำส่งเข้ากองทุนเพื่อเก็บออมอย่างต่อเนื่องด้วย ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถสมัครใหม่ได้ด้วยเช่นกัน โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้ที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน สูงสุดถึง 1,200 บาทต่อปี