ขนส่งฯตรวจรถสาธารณะเม.ย.ทำผิด569ราย

ขนส่งฯตรวจรถสาธารณะเม.ย.ทำผิด569ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่ง ระบุ เดือนเมษายน 2560 พบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้างใน กทม. กระทำความผิดรวม 569 ราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ โดยเน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ อย่างเข้มข้นจริงจัง ควบคู่กับการให้คำแนะนำการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการของประชาชน ทั้งนี้ เฉพาะเดือนเมษายน 2560 ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครรวม 17,173 คัน พบการกระทำความผิด 569 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิด จำนวนรวม 280 ราย ความผิดส่วนใหญ่  ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบกระทำความผิด จำนวนรวม 176 ราย ความผิดส่วนใหญ่ อุปกรณ์ส่วนควบคุมของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง ส่วนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 113 ราย เป็นการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำมารับจ้างส่งผู้โดยสารจำนวนมาก ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพ