หอการค้าเผยเปิดเทอมสะพัด5หมื่นล.

หอการค้าเผยเปิดเทอมสะพัด5หมื่นล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้า เผย เปิดเทอมเงินสะพัด 5 หมื่นล้านบาท ให้คะแนนการศึกษาไทย 7.58 เต็ม 10

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจการประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม จำนวน 1,202 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียนสำหรับบุตรหลาน 1-2 คน โดยร้อยละ 83.8 ต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่ ร้อยละ 71.8 ต้องซื้อถุงเท้า-รองเท้านักเรียนใหม่ ร้อยละ 67.5 ต้องซื้อหนังสือเรียนใหม่ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวมคนละ 12,295 บาท

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจ่ายค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุงโรงเรียน รวมถึงค่าแป๊ะเจี๊ยะสำหรับโรงเรียนใหม่ ทำให้เงินสะพัดในช่วงเปิดเทอมปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 คิดเป็นมูลค่ากว่า 50,195 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่ที่ได้มีการสำรวจมา ในขณะที่ทรรศนะต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 46.0 เห็นว่าการศึกษาไทยดีขึ้นโดยให้คะแนน 7.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10