ปชช.เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดคลองผดุงฯ

ปชช.เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดคลองผดุงฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดคลองผดุงฯ เช้านี้ ปชช.ทยอยเดินทางเลือกซื้อสินค้าภายในงานจากร้านขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด

บรรยากาศงาน "Thailand's Best Local Product หรืองานสุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ทีเดียว" ที่ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลในเช้านี้ มีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง จากบูธของจังหวัดต่างๆ ที่ได้นำสินค้าขึ้นชื่อมาจัดแสดงภายในงานเป็นจำนวนมาก ให้ประชาชนได้เลือกซื้อ เช่น ขนมจีนน้ำยาปู จ.ชลบุรี เนื้อโคขุน จ.สกลนคร ไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ปลาร้าทรงเครื่อง จ.อุดรธานี เป็นต้น

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นรวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 2560 เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กว่า 800 ราย โดยกระทรวงมหาดไทยในฐานะเจ้าภาพจัดงานคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ภายในงานกว่า 200 ล้านบาท