สอท. แถลงข่าว Ind-tech Hackathon

สอท. แถลงข่าว Ind-tech Hackathon
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมแถลงจัดงาน Ind-tech Hackathon ต้นแบบพัฒนาภาคอุตฯเชื่อมโยงกลุ่มผู้สูงอายุ

ในวันนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) กำหนดแถลงข่าว “การจัดงาน Ind-tech Hackathon" ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 โซนซี ชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองที่จะเป็นต้นแบบที่จะนำมาพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) ให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 ซึ่งจะทำให้ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง ในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ Hackathon

โดยมีนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธาน สอท. และ นายนพันษกรณ์ ไวยวุฒิธนาภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและเร่งรัดนวัตกรรม ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)