ร้านอาหารไทยสไตล์Casualฮิตในสหรัฐฯ

ร้านอาหารไทยสไตล์Casualฮิตในสหรัฐฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผย ร้านอาหารไทยสไตล์ Casual เป็นที่ต้องการในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการไทย ต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส พบปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อสังสรรค์ ในร้านอาหารบรรยากาศผ่อนคลายหรือที่เรียกว่า Casual Dining ซึ่งร้านอาหารในกลุ่ม Casual นี้ค่อนข้างกว้าง ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา หากต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ นอกจากรสชาติอาหารที่อร่อยถูกปากผู้บริโภคแล้ว ควรสร้างบรรยากาศในร้านอาหารให้น่าสนใจ มีสีสัน ความสนุกสนาน เพื่อให้ตอบรับกับกระแสการแนะนำและบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการดึงดูดลูกค้า พร้อมทั้งสร้างเทรนด์ปรับโฉม Casual Dining จากรูปแบบเดิม ให้เป็นร้านที่มีเอกลักษณ์ให้ติดตาม สร้างกิจกรรม และเพิ่มลูกเล่นทางการตลาด

นอกจากนี้ การให้บริการที่ดี ส่งผลให้มีการแนะนำและบอกต่อ ดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมต่อสังคม และการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ สร้างตัวตนของร้านได้เป็นอย่างดี