พณ.เข้มล้งผิดกม.ช่วงฤดูผลไม้ออกสู่ตลาด

พณ.เข้มล้งผิดกม.ช่วงฤดูผลไม้ออกสู่ตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ตรวจเข้มล้งผิดกฎหมายช่วงฤดูผลไม้ออกสู่ตลาด ป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูผลไม้ที่กำลังออกสู่ท้องตลาด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำธุรกิจล้ง ร่วมทุนไทย-จีน 6 ราย ที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบ ล้งที่ประกอบธุรกิจผิดกฏหมายและส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยคนไทยถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 51 ส่วนคนจีนที่เข้ามาร่วมทุน ถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 และประกอบธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยหุ้นส่วนจีนที่เข้ามาร่วมทุน จะช่วยในเรื่องการทำการตลาด และขยายตลาดไปยังประเทศจีนในมณฑลต่างๆ ซึ่งส่งผลดีต่อราคาผลผลิตผลไม้ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของล้ง ในจังหวัดระยอง และตราด อีก เพื่อดูแลให้เกิดการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง 

ขณะที่ปัญหาล้งเถื่อน ที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้ขออนุญาตนั้น ทางจังหวัดได้มีมาตรการในการเข้าไปจัดระเบียบและดูแลอยู่แล้ว และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็ได้เข้าไปร่วมตรวจสอบ และทำให้ล้งต่างๆประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย