สสว.เปิดสินเชื่อ Micro SME 500 ล้าน

สสว.เปิดสินเชื่อ Micro SME 500 ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว.เปิดสินเชื่อ Micro SME 500 ล้าน ผู้ประกอบการสนใจยื่นคำขอกู้แล้ว 406 ราย 90 ล้าน พร้อมเล็งพิจารณาวงเงินเพิ่มเติม

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเปิดรับคำขอสินเชื่อประชารัฐ เพื่อ Micro SME ตามที่คณะกรรมการสานพลังประชารัฐกลุ่มเอสเอ็มอี ซึ่งมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ Micro SME แบ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน โดย สสว. จะจัดสรรเงินจากกองทุนฟื้นฟู SME จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ 2,500 ราย รายละไม่เกิน 2 แสนบาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันและไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเงินกู้ระยะยาว 10 ปี เพื่อให้กิจการรายย่อยนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือปรับปรุงกิจการ พร้อมได้ปรับวิธีการปล่อยกู้ให้รวดเร็วขึ้นในลักษณะเดียวกันกับ Program Lending ซึ่งตั้งเป้าจะพยายามอนุมัติเงินกู้ให้ได้ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ผู้ประกอบการยื่นคำขอกู้ และได้จัดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกู้ให้รวดเร็วที่สุด และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สสว. ได้จัดงบประมาณ 100 ล้านบาท โดยจะดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านการตลาด

การยกระดับมาตรฐานสินค้าและจูงใจให้ทำบัญชีอย่างถูกต้อง เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่สนใจและมายื่นคำขอกู้เงินแล้วกว่า 406 ราย วงเงินรวมกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งสสว.จะพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจากกองทุนฟื้นฟู SME วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม Micro SME หากวงเงินลอตแรกจำนวน 500 ล้านบาทได้อนุมัติปล่อยกู้จนหมด