คลังเตรียมออกมาตรการสละสิทธิ์เบี้ยยังชีพ

คลังเตรียมออกมาตรการสละสิทธิ์เบี้ยยังชีพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง ยัน เร่งลดเหลื่อมล้ำให้ปชช.เข้าถึงแหล่งเงิน พร้อมเตรียมออกมาตราการผู้สูงอายุฐานะดีสละสิทธิ์เบี้ยยังชีพ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายในงาน Money Expo 2017 ครั้งที่ 17 ว่า การลดความเหลื่อมล้ำของประเทศเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเหลื่อมล้ำทางการเงิน ที่จะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสแล้วเข้าถึงแหล่งเงิน ซึ่งรัฐบาลได้กำชับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งให้กำหนดเป้าหมายในการทำงานที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนของธนาคารเป็นหลัก ตามพันธกิจของแต่ละธนาคาร โดยขอให้สถาบันการเงินเอกชนเข้าร่วมในการลดความเหลือมล้ำทางการเงินโดยคำนึงถึงการให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่ม เพราะเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนได้นั้น เศรษฐกิจจะต้องเติบโตก่อน ซึ่งเชื่อว่าในปี 2560 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5-3.6 แม้ยังไม่เต็มศักยภาพซึ่งหากภาคเอกชนร่วมลงทุนอย่างเต็มที่เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตมากกว่าที่ประมาณการณ์อย่างแน่นอน   


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า ใน 1-2 สัปดาห์นี้ เตรียมเสนอมาตราการให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีที่ได้รับเบี้ยชราภาพให้สมัครใจสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยยังชีพเพื่อนำเงินมาสมทบกองทุนชราภาพเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้รับเงินช่วยเหลือต่อเดือนเพิ่มขึ้น