พณ.ลงนามซื้อขายผลไม้กับ24หน่วยงาน

พณ.ลงนามซื้อขายผลไม้กับ24หน่วยงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.พาณิชย์ ร่วมมือลงนามซื้อขายผลไม้กับ24หน่วยงานรับซื้อกระจายผลผลิตกว่า3,800ตันมูลค่า180ลบ.ช่วงมีค.-ธค

ในวันนี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามการซื้อขายผลไม้ผ่านสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ห้างสรรพสินค้าและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 24 ราย อาทิ บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล,เดอะมอลล์กรุ๊ป,สยามแม็คโคร,บิ๊กซี,เทสโก้โลตัส  ผู้ขาย คือสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด ,วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกตำบลชัยนาม โดยเจรจาตกลงซื้อขายทุเรียน,เงาะ,มังคุด,ลองกอง,ลำไย,ชมพู่,ส้มเขียวหวาน,สับปะรด,มะม่วงน้ำดอกไม้,ฝรั่ง,กล้วยเล็บมือนาง รวมปริมาณรับซื้อจำนวน 3,830 ตัน มูลค่า 180 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถเป็นทางเลือกช่วยสร้างรายได้ที่แน่นอนที่กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ซึ่งการซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลงโดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในนั้น ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันที่สามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเกษตรกรได้ เนื่องจากสามารถกระจายผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องรองรับผลผลิตที่จะออกมากในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนธันวาคม ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตมากกว่าปีก่อนร้อยละ 28