นักวิเคราะห์ระบุนายจ้าง โกงเงินเดือนลูกจ้าง 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

นักวิเคราะห์ระบุนายจ้าง โกงเงินเดือนลูกจ้าง 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิเคราะห์ระบุนายจ้างในเมืองใหญ่เอาเปรียบลูกจ้างด้านค่าแรงรวม 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

นักวิเคราะห์จากหน่วยงานแนวทางเสรีนิยม Economic Policy Institute กล่าวว่านายจ้างอเมริกันเอาเปรียบลูกจ้างเป็นเงินรวม 15,000 ล้านดอลลาร์ จากการไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้พนักงาน

Economic Policy Institute ซึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน กล่าวว่า “การโกงเงินเดือนลูกจ้าง” ในลักษณะนี้ กระทบแรงงานที่ได้ค่าแรงอัตราต่ำจำนวนหนึ่งในห้าของภาคแรงงานใน 10 รัฐใหญ่ของอเมริกา

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบสูญเสียรายได้เฉลี่ย 64 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ หรือ 3,300 ดอลลาร์ต่อปี ในรายรับที่พวกตนได้น้อยอยู่แล้ว