ก.แรงงานร่วมเอกชนสร้างอาชีพ

ก.แรงงานร่วมเอกชนสร้างอาชีพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จับมือ เอกชนฝึกช่างผู้มีรายได้น้อย สร้างงาน เพิ่มรายได้ ผลิตช่างป้อนสู่ตลาดลดการขาดแคลนแรงงาน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลดำเนินนโยบายให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 15 พ.ค. 2560 นั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและมีเครือข่ายในการฝึกอาชีพหลายหน่วยงาน จึงกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกลุ่มประชาชนดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ขณะเดียวกันเป็นการผลิตช่างสาขาต่างๆ ป้อนสู่ตลาดลดการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพด้วย

ทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ กลุ่มแรงงานนอกระบบในปี 2560 กพร. ได้มีการฝึกช่างต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,800 คน และในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ จะมีการเชิญภาคเอกชนร่วมหารือเพื่อแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าฝึกอบรมไม้น้อยกว่า10,000 คน