กรมการค้าภายใน-สคบ.สอบkoreakingโฆษณาเกินจริง

กรมการค้าภายใน-สคบ.สอบkoreakingโฆษณาเกินจริง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในร่วมสคบ. ตรวจสอบ koreaking โฆษณาเกินจริงจูงใจประชาชนอาจผิดกฏหมายขายตรง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสวิจารณ์กระทะยี่ห้อ korea king ในประเทศไทย ว่ามีการตั้งราคาสินค้าสูงเกินจริง และใช้วิธีการลดราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภค โดยมีราคาขายแพงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในต่างประเทศ เป็นการโฆษณา ชวนเชื่อเกินจริง กรมการค้าภายในได้หารือร่วมกับทาง สคบ. แล้วถึงกรณีดังกล่าว โดยบริษัทผู้จำหน่ายได้จดทะเบียน การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับทาง สคบ. จึงอยู่ในความรับผิดชอบของทาง สคบ. โดยตรง 

ในขณะที่กรมการค้าภายใน ได้อาศัยอำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศเพื่อให้มีการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ และคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคา หรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อ โดยสินค้าดังกล่าวเป็นรายการที่ผู้จำหน่ายต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีก และหากราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาที่แสดงไว้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่สำหรับกรณีที่เป็นการตั้งราคาสูงเกินจริง และใช้กลวิธีลดราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภค อาจเข้าข่ายกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง นอกเหนือความรับผิดชอบของทางกระทรวงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ประชาชนสามารถ เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อได้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งมาที่สายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายในได้