ครม.อนุมัติกรอบงบปี61วงเงิน2.9ล้านล้านบาท

ครม.อนุมัติกรอบงบปี61วงเงิน2.9ล้านล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.อนุมัติกรอบงบประมาณปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.5 แสนล้าน คาด GDP โต 3.5-3.6%

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กรอบโดยรวมยังเหมือนเดิม ประมาณรายจ่าย 2.9 ล้านล้านบาท ประมาณการณ์รายได้ที่ 2.45 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนล้านบาท โดยสมติฐานจีดีพีขยายตัวร้อยละ 3.5-3.6 ด้วยการปรับการจัดสรรงบประมาณตามรายกระทรวง บางหน่วยงานได้รับเพิ่มขึ้น โดยบางส่วนราชการปรับลดลง วงเงิน 4,985 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 4,984 ล้านบาท และยังได้จัดทำงบเพิ่มเติม 47,110 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมรองรับการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อฐานราก ในการดูแลสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2561  

ส่วนของกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรร 222,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,892 ล้านบาท จากปีก่อนได้รับจัดสรร 213,544 ล้านบาท นับว่าต่ำกว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับจัดสรรกว่า 3 แสนล้านบาท