ครม.เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการทำวิจัย

ครม.เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการทำวิจัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการทำวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ พร้อมให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีให้กับโครงการวิจัยสามารถนำวงเงินที่ทำวิจัยมาหักเป็นรายจ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 3 เท่าเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562