ครม.รับทราบผลหารือการขนส่งภูมิภาคเอเชีย

ครม.รับทราบผลหารือการขนส่งภูมิภาคเอเชีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลหารือ การขนส่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10ไทยโชว์ความ ก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนระดับรัฐมนตรี หน่วยงานด้านการขนส่ง การพัฒนา และสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิก EST ซึ่งที่ประชุมมีการนำเสนอรายงาน ของแต่ละประเทศ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของประเทศไทยได้เสนอความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการพัฒนาระบบขนส่งขนาดใหญ่ของไทย เพื่อเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค เช่น โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 เส้นทาง โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มีแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้วยการพัฒนาใน 4 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการสร้างเมืองใหม่ ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รับรองปฏิณญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการพัฒนาขนส่งอย่างยั่งยืนค.ศ.2030เพื่อยืนยันเจตจำนงร่วมกันของประเทศสมาชิกEST