พณ.ยังไม่ได้ข้อสรุปขายข้าวเข้าภาคอุตฯ

พณ.ยังไม่ได้ข้อสรุปขายข้าวเข้าภาคอุตฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ยังไม่ได้ข้อสรุปขายข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ที่มี นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ว่า การประชุมในวันนี้ยังไม่ยังไม่มีข้อสรุปในการพิจารณาขายข้าว ในการเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา เนื่องจากยังต้องพิจรณาในเรื่องของปัจจัยราคาในตลาด,ราคาวัตถุดิบและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซื้อ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตเอทานอล โดยคณะอนุกรรมการฯ จะประชุมอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าก่อน ที่จะเสนอผลการ พิจารณาให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาอนุมัติขายอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายน นี้

โดยจากการเปิดประมูลล่าสุด เบื้องต้น มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 11 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 1.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อประมาณ 2,752 ล้านบาท โดยให้ราคาเสนอซื้อสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 2,473 บาท/ตัน