ธกส.เผยผลดำเนินงานปีบัญชี59รวม1.617ลล.

ธกส.เผยผลดำเนินงานปีบัญชี59รวม1.617ลล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้จัดการคนใหม่ ธ.ก.ส. เผย ผลดำเนินงานปีบัญชี 2559 สินทรัพย์รวม 1.617 ล้านล้านบาท กำไรสุทธิ 9,496 ล้านบาท NPLs แตะร้อยละ 4.03

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2559 พบว่า มีสินทรัพย์รวม 1,617,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 110,241 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.31 สินเชื่อรวม 1,277,044 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 72,625 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.03 เงินฝาก 1,406,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95,547 ล้านบาท และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs อยู่ที่ร้อยละ 4.03 และมีกำไรสุทธิ 9,496 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีบัญชี 2560 ธ.ก.ส. ตั้งเป้าเติบโตด้านสินเชื่อร้อยละ 7 ไม่รวมสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล เงินฝากขยายตัวร้อยละ 4 และควบคุมอัตราส่วน NPLs ไม่เกินร้อยละ 4 สำหรับผลดำเนินการทางการเงิน ธ.ก.ส. จะรักษาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมุ่งเป็นสถาบันการเงินที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการการเงินของภาคเกษตรและชนบท