ปิดจุดอ่อนโชห่วย-OTOP ไปรษณีย์ไทยตั้ง OUTLET ช่วยกระจายสินค้า

ปิดจุดอ่อนโชห่วย-OTOP ไปรษณีย์ไทยตั้ง OUTLET ช่วยกระจายสินค้า

ปิดจุดอ่อนโชห่วย-OTOP ไปรษณีย์ไทยตั้ง OUTLET ช่วยกระจายสินค้า
SME Thailand club

สนับสนุนเนื้อหา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมจับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปิดจุดอ่อนปัญหาการขยายช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าชุมชนสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สาขาที่มีอยู่กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ และพันธมิตรไปรษณีย์ที่มีอยู่ทั่วโลก เป็นเอาท์เล็ทแบบครบวงจร หรือ Point-Of-Sale (POS) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคและผู้ประกอบการท้องถิ่น ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อสินค้า จุดวางจำหน่ายสินค้า การชำระเงิน บริการรับส่งสินค้า โอนเงินให้ผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถขยายช่องทางการตลาดกว้างขึ้นและมีจุดกระจายสินค้ามากขึ้น โดยสินค้าดังกล่าวประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป และสินค้าโชห่วย

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็น e-Marketplace รายใหญ่ของประเทศ จะช่วยนำสินค้าดังกล่าวขึ้นขายบนเว็บไซต์ thailandpostmart.com ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมระยะสั้น ทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรแต่ละชุมชนมีช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าหลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุด โดยผู้บริโภคที่เห็นสินค้าบนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้ทันที หลังจากนั้นไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการต่อทุกขั้นตอนจนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ถือว่าทั้งไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่

“กระทรวงยึดหลักการขยายตลาดแบบคู่ขนาน เพื่อปิดช่องโหว่ปัญหาหลักของสินค้าท้องถิ่นที่ไม่มีช่องทางระบายสินค้าและจุดกระจายสินค้า ทำให้ปัญหาด้านการตลาดลดลง ดังนั้นการขยายตลาดแบบคู่ขนานจะเป็นการปิดช่องโหว่ปัญหาหลักด้านการระบายสินค้า เมื่อผู้ประกอบการท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพแบบเข้มข้น จนมีความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ และมีช่องทางการเข้าถึงตลาดชัดเจน จะทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน” นางอภิรดี กล่าว