ตลท.จัดทัพบจ.โรดโชว์อังกฤษ10พ.ค.นี้

ตลท.จัดทัพบจ.โรดโชว์อังกฤษ10พ.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทัพ บจ. โรดโชว์ ย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุนสถาบันที่อังกฤษ พร้อมชูศักยภาพของไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ GMS 10 พ.ค. นี้

ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 10 พฤษภาคมนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน "SET Thailand Corporate Day in London" เดินทางไปพบผู้ลงทุนสถาบันที่ประเทศอังกฤษ จากข้อมูลในปี 2559 ผู้ลงทุนสถาบันอังกฤษมีสัดส่วนการซื้อขายหุ้นไทยสูงเป็นอันดับ 3 และมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ถึง 1.49 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.18 ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมจากผู้ลงทุนต่างประเทศทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนยังคงเชื่อมั่นและต้องการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกับกระทบกับการลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน จึงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการตอกย้ำและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งการจัดโรดโชว์ในครั้งนี้จะนำเสนอความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของประเทศไทยในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Connector) รวมถึงความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลกท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ซึ่งจะเป็นการช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนและนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ GMS กับกลุ่มประเทศอื่นทั่วโลก 

สำหรับการโรดโชว์ครั้งนี้ มี 9 บจ. ร่วมเดินทางให้ข้อมูล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและมาจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งบริการ ทรัพยากร เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมกัน 613,391.43 ล้านบาท หรือ 3.85%  ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2560)  ซึ่งในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจัดโรดโชว์ต่างประเทศอีก 2 ครั้ง ได้แก่ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ และงานสัมมนาประจำปี Thailand Focus 2017