3BB เยียวยาลูกค้า ให้ดู MONOMAXX ฟรี 1 เดือน

3BB เยียวยาลูกค้า ให้ดู MONOMAXX ฟรี 1 เดือน

3BB เยียวยาลูกค้า ให้ดู MONOMAXX ฟรี 1 เดือน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

3BB ชี้แจงใช้ Google และ YouTube ไม่ได้ เนื่องจาก Google ต่างประเทศซ่อมบำรุงระบบ พร้อมเยียวยาลูกค้า ให้ดู MONOMAXX ฟรี 1 เดือน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (8 พ.ค. 2560) ตัวแทนบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB ได้เข้าพบพร้อมทำหนังสือมาชี้แจง กรณีที่ลูกค้า 3BB ไม่สามารถใช้งาน Google และ YouTube ได้เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากทีมงาน Google ต่างประเทศได้มีการซ่อมบำรุงระบบส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Google และ YouTube ได้

ซึ่งทางทีมงาน 3BB ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด โดย Google สามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และ YouTube สามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค. 2560 ทั้งนี้ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้เสนอแผนเยียวยาให้กับผู้ใช้บริการ 3BB ทุกราย โดยจะใช้งานบริการ MONOMAXX ซึ่งเป็นบริการให้ชมภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ของ MONO ผ่านแอปพลิเคชัน มูลค่า 129 บาท ได้ฟรี 1 เดือน

“สำนักงาน กสทช. เห็นว่าแผนเยียวยาที่บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด เสนอมาเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 3BB จึงให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ทันที” นายฐากร กล่าว